OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ – FOTOGRAFICKÝCH/VIDEO ZÁZNAMŮ Z AKCE

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ – FOTOGRAFICKÝCH/VIDEO ZÁZNAMŮ Z AKCE

 

Nad rámec informací sdělených na webu srazu vám tímto poskytujeme další informace týkající se ochrany vašich osobních údajů:

 

1. CO NÁM UMOŽŇUJE VAŠE FOTOGRAFICKÉ/VIDEO ZÁZNAMY Z AKCE ZPRACOVÁVAT?

 

Váš konkludentní souhlas (souhlas „mlčky“) udělený tím, že jste byli na akci fotografování a nevznesli jste proti fotografování/pořizování video záznamu na místě samém výhrady.

2. ZVEŘEJNĚNÉ OSOBNÍ ÚDAJE

 

Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, typ vozu, rok výroby vozu, stát budou zveřejněné ve výsledcích a veřejněných výstupech ze srazu.

 

3. CHCETE POŘÍZENÉ ZÁZNAMY ODSTRANIT?

 

Pokud nechcete, aby nadále byly vaše záznamy zveřejněny a měli jsme je k dispozici, dejte nám tuto skutečnost vědět zasláním oznámení na mail. registrace@skodadobrodruh.cz a my zajistíme neprodlenéodstranění.

 

 

22.4.2019 | autor: Škoda sraz Moravský kras