A jako upoutávka - video z 3. ročníku 2015. Doporučujeme!

Tešíme sa z Vašej účasti na 3. CS ŠKODA zraze a ako naše poďakovanie Vám zasielame oficiálne video zo zrazu 2015.
Zároveň Vás pozývame na 4. CS ŠKODA zraz 2016, viď. príloha.
Tešíme sa na ďalšie stretnutie.

S pozdravom

Rastislav Radoš
organizátor CS ŠKODA zrazu

 

28.1.2016 | autor: Sid